RESHUFFLE 
SPATIaL CONCEPTS & PRODUCT DESIGNvan_Renee_Schuffelers.html
 

contextmapping


Bij contextmapping gaat het er om de (onbewuste) ervaringen van gebruikers naar boven te halen en te gebruiken in het ontwerpproces. Het basis principe van deze methode is dat iedereen expert is van zijn eigen ervaring en op basis daarvan betrokken wordt in het ontwerpproces.


Ervaring leert dat oplossingen die met contextmapping tot stand zijn gekomen beter aansluiten bij de meest basale behoeftes en beleving van de gebruikers

en bovendien vaak opvallend

eenvoudig zijn.


Relevantie voor zorgvastgoedontwikkeling


Het inzicht in gebruikerservaringen van medewerkers en patiënten kan bij zorgvastgoed ontwikkeling leiden tot een scherpere focus op de waarden en essenties voor gebouw, interieur en service en in die zin een belangrijke bijdrage leveren aan het tot stand komen van een ‘lean’ ontwerp en gebouw. Zodat mensen niet alleen sneller maar ook beter geholpen kunnen worden. En personeel niet alleen efficiënter maar ook plezieriger haar werk kan doen.

Innovatie in de zorgomgeving door het betrekken van gebruikers in het ontwerpproces


Creative Delta LAB is een initiatief dat samenwerking tussen de TU Delft en creatieve bedrijven wil stimuleren om nieuw ontwikkelde kennis te vertalen in voor de markt bruikbare toepassingen. Binnen deze context hebben we met een creatief team, bestaande uit Froukje Sleeswijk Visser, Heleen Bothof en Renée Schuffelers, een methode ontwikkeld om innovatie in de zorgomgeving te bevorderen. Deze methode is gebaseerd op actuele ontwerp-methodieken, zoals contextmapping en co-creatie, en stelt voor om gebruikers in een vroegtijdig stadium in te zetten bij het ontwerpen van gebouwen voor de zorgsector. We ondersteunen daarmee ontwikkelaars en betrokkenen in zorgvastgoed bij de vraag:


Hoe kunnen we  ervoor zorgen dat mensen, zowel patiënten als zorgverleners, centraal komen te staan binnen de ontwikkeling van zorgvastgoed? Zodat we niet alleen sneller maar ook beter kunnen helpen en mensen zich ondanks de situatie zoveel mogelijk op hun gemak kunnen voelen. Onder het motto: als je meer in je comfort-zone zit, voel je je sneller weer beter. 


Wil je meer weten? Je kunt me bellen op 06 55758697, mailen op renee@reshuffle.nl, bezoeken op Raam 69, 2611 LS in Delft. Ik denk graag met je mee!